Climatronic – Klimatyzacja Samochodowa

Zbiornik płynu, osuszacz i zawór rozprężny w układzie klimatyzacji

Elementami układu środka chłodniczego, który jest częścią układy klimatyzacji jest zbiornik płynu i zawór rozprężny pełniący funkcję zbiornika wyrównawczego środka chłodniczego. Różne warunki pracy w szczególności obciążenie cieplne zarówno parownika jak i skraplacza oraz ilość obrotów sprężarki, powodują pompowanie przez obieg różnej ilości środka chłodniczego. Aby wyrównać te wahania w obiegu montowany jest zbiornik płynu.


Środek chłodniczy, który wychodzi ze skraplacza w stanie ciekłym wędruje do znajdującego się z boku zbiornika, gdzie jest gromadzony, następie przemieszczając się przez osuszacz i rurę pionową przepływa ciągłym i nieprzerwanym strumieniem do zaworu rozprężnego.

Zawór rozprężny to miejsce w którym środek chłodniczy ulega rozprężeniu w parowniku i powoduje jego ochłodzenie. Jest miejscem w układzie środka chłodniczego gdzie następuje rozłączenie strony wysokiego ciśnienia i niskiego ciśnienia. Za pomocą tego zaworu możliwa jest regulacja strumienia środka chłodniczego przy wychodzeniu z parownika. W nim rozprężona zostaje tylko potrzebna ilość środka chłodniczego. Zawór rozprężny steruje strumieniem środka chłodniczego. Jeżeli jego temperatura przy opuszczaniu parownika wzrasta, w termostacie następuje rozszerzenie środka chłodniczego jego przepływ przez zawór kulowym do parownika również się zwiększa. W przypadku kiedy temperatura opuszczającego parownik środka chłodniczego maleje następuje jego kurczenie w termostacie i zmniejszenie przepływu do parownika. Zawór rozprężny jest nastawiony i nie należy tego zmieniać. W przewodzie czujnikowym znajduje się specjalny gaz i nie należy go zginać.

W zaworach rozprężnych nowej generacji, które znajdują się pomiędzy stroną wysokiego i niskiego ciśnienia w układzie środka chłodniczego tuż przed parownikiem występuje sterowanie termiczne. Posiadają one jednostkę regulacyjną z zaworem kulowym oraz głowicą termiczną, gdzie z jednej strony membrany znajduje się wypełnienie gazowe. Z drugiej strony znajdują się otwory wyrównujące ciśnienie i wylot z parownika. Drążek popychacza ma za zadanie uruchomienie zawora kulowego. Temperatura po stronie gdzie występuje niskie ciśnienie określa jakie jest ciśnienie gazu a co za tym idzie ilości środka chłodniczego. Brak izolacji cieplnej zaworu (montowany zawsze z izolacją) powoduje zmianę ustawionej krzywej regulacyjnej.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz


osiem − 4 =