Serwisy które zajmują się naprawą klimatyzacji samochodowej muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia za pomocą których odzyskuje się czynnik i następuję jego recykling, usuwa obce gazy, również stary olej, sprawdza się podciśnienie, wykonuje płukanie układu, sprawdza się jego szczelność, napełnia układ świeżym olejem oraz czynnikiem chłodzącym. Zwykle stacje takie dokonują również odgrzybiania oraz ocenę stanu [...]