Climatronic – Klimatyzacja Samochodowa

DIAGNOSTYKA UKŁADU AUTOMATYCZNEJ KLIMATYZACJI CLIMATRONIC DLA PASSAT B5 [3B-3BG]

Komputerowa diagnoza własna  nie zawsze pozwala na sprawdzenie niektórych podzespołów i funkcji elektronicznego układu klimatyzacji Climatronic.  Nawet w przypadku niewystąpienia żadnej usterki konieczne jest dalsze jej sprawdzenie. Obieg środka chłodniczego może zostać sprawdzony tylko w wyspecjalizowanym warsztacie, poprzez uprawnione do tego osoby.

Komputer który steruje  układem klimatyzacji J255, otrzymuje informacje z czujników, które zbierają je z elektrycznych i elektronicznych podzespołów i przetwarza je odpowiednio aż do wartości które są wymagane.  Komputer sterujący za pomocą sygnałów wyjściowych steruje odpowiednimi elementami wykonawczymi.

Do szybkiego rozpoznania usterki w sytuacji, kiedy jeden z podzespołów jest niesprawny lub dochodzi do przerwania przewodu, układ został wyposażony w komputer, który posiada pamięć usterek. Zostają one zapisane w pamięci wraz z informacją o ich rodzaju.


W starszych modelach przyciski znajdują się w dwóch rzędach. Poprawne wykonanie diagnostyki polega na naciśnięciu OFF i TEMP (na 2 sekundy), wówczas zostaną wyświetlone kody powstałych usterek, aby przejść do następnego kodu należy nacisnąć TEMP. Wyświetlona wartość 0000 jest końcową i oznacza, że nie ma ich już więcej. Aby wyjść z diagnostyki należy ponownie przycisnąć na ok. 2 sekundy OFF i TEMP.

W przypadku usterki jednej z części, która ma trwały wpływ na prawidłowe działanie układu Klimatronik, jest ona zapisana w pamięci. W przypadku włączenia zapłonu, zaczyna migać wskaźnik E87 (przez ok. 15 sekund), który steruje układem klimatyzacji. W przypadku kiedy usterki nie powodują, że wyświetlacz miga, komputer można podtrzymywać w tzw. „trybie awaryjnym”.

Wyszukiwanie usterek i odczytanie ich z pamięci przy pomocy testera usterek (VAG), odbywa się po uruchomieniu trybu komputerowej diagnozy własnej. Informacje które zostały wskazane za pomocą tabeli  mogą zawierać wskazówki, które mogą być pomocne w zdiagnozowaniu i przyczynić się do usunięcia powstałych usterek.

Aby przeprowadzić diagnozę własną należy mieć sprawne wszystkie możliwe bezpieczniki zgodnie ze schematem, akumulator musi mieć napięcie nim. 10V, zaciski akumulatora muszą być prawidłowo zamocowane, należy również wyłączyć wszystkie urządzenia pobierające prąd (radio, ogrzewanie szyby, światła).

 

Funkcje do wyboru:

01-Wersja komputera

02-Pamieć usterek

03-Działanie elementów wykonawczych

04-Podstawowe nastawy

05-Możliwość kasowania pamięci z usterkami

06-Koniec wykonywanego polecenia

07-Mozliwość kodowania komputer odpowiedzialnego za sterowanie

09-Mozliwość odczytania bloku z wartościami mierzonymi

 

 Czynności:

1. Należy podłączyć tester usterek albo VAG 1551, albo 1552, wraz z przewodem do diagnostyki – interfejs K.

2.Włączyć zapłon w celu zapalenia kontrolek.

3. Wybrać Select -(Select Control Module).

4. Wybrać 08 – Auto HVAC  (uklad klimatyzacji i elektronika ogrzewania).

5. Zostanie nawiązania komunikacja. Dla poszczególnych samochodów pojawią się następujące dane:

- dla samochodów z kierownicą umieszczoną po stronie lewej, posiadające niebieski wyświetlacz: 3B1 907 044 A,

- dla samochodów z kierownicą umieszczoną po stronie lewej, posiadające zielony wyświetlacz: 1J1 907 044 A zostało zastąpione przez:  1U1 907 044 A,

- dla samochodów z kierownicą umieszczoną po stronie lewej, posiadające niebieski wyświetlacz: 3B1 907 044 C,

- dla samochodów z kierownicą umieszczoną po stronie prawej, posiadające niebieski wyświetlacz: 3B2 907 044 A,

- dla samochodów z kierownicą umieszczoną po stronie prawej, posiadające zielony wyświetlacz: 1J2 907 044 B zostało zastąpione przez:  1U2 907 044 A,

- dla samochodów z kierownicą umieszczoną po stronie prawej, posiadające niebieski wyświetlacz: 3B2 907 044 C, w przypadku gdy kodowanie nie jest zgodne z wersją samochodu należy sprawdzić jak został zakodowany komputer sterujący.

6. Należy wybrać: Fault Codes – 02, jeżeli rozpoznano usterkę odczytać z pamięci.

7. Zapisać dane poprzez wybór: Print, Copy, albo wybierając Save Codes

8. Usunąć informacje o usterkach Clear Codes – 05  z  pamięci usterek.

W tabeli usterek wymienione zostają wszystkie usterki, jakie mogą powstać i uporządkowane są one  w kolejności.

Jeżeli pamięć z usterkami nie została wymazana lub są tylko usterki sporadyczne,  po ich usunięciu są one wyświetlane – sporadycznie występujące.

Po naprawie należy zawsze za pomocą testera usterek VAG odnowić pamięć (odczytać i skasować). Nawet jeżeli nie została wykryta usterka, wykonać sprawdzenie. W tym celu wybrać: Test Outputs – 03 (diagnozowanie podzespołów wykonawczych), albo wybrać: Meas. Block – 08  (odczytanie bloku z wartościami zmierzonymi). W przypadku kiedy usterka nie została wykryta, a wyświetlacz pulsuje, wybrać: Basic Settings – 04 (nastawy podstawowe), następnie: Recode – 07 (kodowanie komputera odpowiedzialnego za sterowanie).

Jeżeli po naprawie będzie komunikat: Usterek nie stwierdzono można skończyć diagnozę własną poprzez Close Controller i Go Back – 06. Można także przywrócić ustawienia fabryczne, w tym celu wybrać funkcję: Adaptacja – 10 (oznaczającą adaptację komputera sterującego), po zejściu bloków do zera wybrać: 00, TEST i zapisać SAVE

Po naciśnięciu kombinacji przycisków: zmniejszenia szybkości wiatraków, niebieskiego kwadratu i ECON, Climatronic zacznie pracować w trybie diagnostycznym. W lewym rogu na górze pojawi się napis DIAG. Należy pamiętać aby stacyjka była w takim trybie, żeby Klimatronik mógł działać.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz


× dziewięć = 9