Climatronic – Klimatyzacja Samochodowa

Czynnik roboczy w układzie klimatyzacji

Czynnik który stosuje się w układzie klimatyzacji to substancja szkodliwa dla środowiska, dlatego jego wymianę należy wykonywać w serwisach do tego przeznaczonych. Prawidłowy cykl obsługowy, który powinien zostać wykonany podczas przeglądu okresowego zaczyna się od odessania czynnika z układu, kolejnym etapem jest wytworzenie próżni oraz sprawdzenie czy układ jest szczelny. Następnie dodaje się olej sprężarkowy z barwnikiem UV. Po tych czynnościach napełnia się z powrotem układ czynnikiem i kontroluje działanie klimatyzacji.


Przegląd okresowy klimatyzacji rozpoczyna się odessaniem czynnika z układu. Jest on wtłaczany do zbiornika i tam poddany regeneracji. Oddzielany jest z niego olej smarujący. W tak opróżnionym układzie wytwarza się próżnię. Celem jej jest zagwarantowanie odessania czynnika zostawiając jego niewielką ilość. Kolejnym etapem jest usunięcie wilgoci. Temperatura w której wrze woda w próżni jest niska, a wilgoć, która znajduje się w układzie i występuje w postaci cieczy zamieniana jest w parę i w postaci gazu wysysana z układu. Ten etap trwa nawet kilkadziesiąt minut. Gdy zostaje osiągnięte wymagane ciśnienie, następuje zatrzymanie pompy próżniowej i mierzy się ciśnienie co trwa ok.20 minut. Wzrost ciśnienia wskazany przez manometr oznacza nieszczelność układu. Przed ponownym napełnieniem układu wykonuje się diagnozę i usuwa nieszczelności.

Duże prawdopodobieństwo szczelności występuje wówczas gdy układ klimatyzacji działający poprawnie przed regeneracją wraz z wykonaną próbą próżniową dają pozytywny wynik na szczelność. W związku z tym, że normalna praca układu klimatyzacji odbywa się pod dużym ciśnieniem, tylko taka próba daje jedyną gwarancję na potwierdzenie szczelności układu. Napełnia się go azotem pod ciśnieniem i przez ok.10-20 minut dokonuje się jego pomiaru. Utrzymanie go na tym samym poziomie potwierdza szczelność. Po wykonanej próbie azotowej układ zostaje opróżniony i ponownie poddany etapowi próżni.

W trakcie napełniania układu azotem dodaje się zabarwienie, które widziane jest w świetle UV. Rozpuszcza się ono w oleju smarującym. Jeżeli występuje wypływ czynnika zaobserwować możemy przebarwienia fluorescencyjne, które widziane są w świetle UV. To najprostsza z metod wyszukania miejsc w których występują nieszczelności w czasie normalnej eksploatacji.

Sprawdzenie szczelności w układzie może również przeprowadzić za pomocą spienionego roztworu i elektronicznego wykrywacza. Kontrola szczelności spienionym roztworem do którego dodaje się najczęściej barwnik nanoszony zostaje w miejsce gdzie podejrzewamy, że może wystąpić nieszczelność. Włączenie klimatyzacji i zwiększenie ciśnienia czynnika znajdującego się w układzie powoduje powstawanie pęcherzyków znajdujących się wokół nieszczelności, dzieje się tak na wskutek wydostawania się czynnika.
Najczęściej ze stosowanych metod lokalizacji nieszczelności występujących w układzie to wykorzystanie wykrywacza elektronicznego zwanego detektorem wycieków. Świetlne i dźwiękowe sygnały pozwalają na ich zlokalizowanie.

Jeżeli układ klimatyzacji jest szczelny kolejnym etapem jest jego napełnienie. Do przewodów gdzie przepływa czynnik wtryskiwany jest olej smarujący i barwnik UV, następnie po ustawieniu ilości czynnika roboczego następuje napełnianie.

Sprawdzenie czy układ działa poprawnie to ostatni etap w serwisowaniu. Po uruchomieniu silnika i włączeniu klimatyzacji należy obserwować wskazania manometrów, które mierzą ciśnienie w układzie w różnych jego punktach.

Podziel się z innymi !!!

1 Komentarz

  1. Wiktor 24 listopada 2013 at 15:39

    Bardzo pouczający artykuł, może pokusił bym się o trochę szczegółów

Wstaw komentarz


− 3 = jeden